Gilde van Meesterparketteurs

Erkennen en herkennen van de vakman…

meesterparketteur-logo-200x150Het Gilde van Meesterparketteurs is een broederschap van parketteurs die door het succesvol afleggen van onder meer een proeve van bekwaamheid en het verdedigen van hun portfolio, de hoogste graad van vakbekwaamheid binnen hun ambacht hebben gehaald.

Het Gilde van Meesterparketteurs heeft als doel het overdragen van kennis en kunde aan de volgende generaties vakgenoten en het vakmanschap in Nederland op het hoogst mogelijke peil te houden. Om dit doel te realiseren, werkt het Gilde samen met diverse partners (Vrienden van het Gilde).

Het Gilde van Meesterparketteurs wordt gevormd door een aantoonbaar select – doch transparant samengesteld – gezelschap parketteurs. Alle leden kiezen actief voor het lidmaatschap en nemen daarnaast de verplichting op zich om actief te blijven in hun vak, zowel op de vloer als daarbuiten. Het Gilde van Meesterparketteurs verwacht daarom van haar leden dat zijn aantoonbaar hun kennis op peil houden middels het volgen van workshops, bijscholingen en optreden als ambassadeur van het vak.

Richting de particuliere en zakelijke markt wil het Gilde het beste alternatief voor mond- op- mondreclame worden. De leden zijn trots op hun vakmanschap, hebben liefde voor het vak en stralen dit uit naar buiten. Zij onderscheiden zich door aantoonbare vakkennis en maken dit waar. Kwaliteit leveren is hiermee geen doel op zich, maar een logisch gevolg.